:  ۵۰۸۷۰
:  داستان جهان
:  رودهای زادا (پندراگن 6)
:  داستان های آمریکایی قرن 20
   دی. جی. مک هیل
   ویدا اسلامیه
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۵۵۰
:  ۳۳۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:


همه چیز با یک مبارزه شروع شد.
آن هم از نوع بی رحمانه اش . اما مگر مبارزه ی مهرآمیز هم وجود دارد؟ به گمانم این یکی به طرز خاصی وحشیانه تر به نظر می رسید چرا که بر سر چیز پیش پاا فتاده ای بود. دست کم من در آن زمان چنین می پنداشتم . دعوا سر چند گالن آب بود جدی می گویم.
همان آب معمولی همیشگی. کسی انتظار ندارد که گروهی از جنگجویان حرفه ای تا پای جان برای چنین چیزی بجنگند. اما این جا در قلمروی زادا اوضاع طور دیگری است در این جا آب از غذا ارزشمدتر است. از هر گنجی نیز ارزشمندتر است. شاید حتی از جان هم عزیزتر باشد.
من کسانی را دیده ام که جانشان را برای چند قطره ی ارزشمند آب فدا کرده اند.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!