:  ۴۷۸۵۱
:  داستان جهان
:  گذرنامه
:  داستان های آلمانی قرن 20
   هرتا مولر
   مهرداد وثوقی
:   مروارید
:  رقعی
:  ۱۴.۴
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۱۲۰
:  ۱۹۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

موضوع گذرنامه، همچون دیگر آثار او، رنج و تنهایی اقلیت های آلمانی زبان در حکومت دیکتاتوری چائوشسکو و مصایب زندگی بازماندگان پس از جنگ است؛ همچنین شباهت بسیار زیادی به زندگی مولر دارد. نثر داستان با شعر آمیخته است و از تلمیحات بسیاری در آن استفاده شده است ـ هر یک از رنگ ها و نام گل ها نوعی تلمیح است ـ و از ویژگی های آن می توان به جملات کوتاه برای ایجاد ضرب آهنگ های تند اشاره کرد. ویندیش، شخصیت اول داستان، آسیابانی است که به همراه همسر و دخترش در یکی از روستاهای رومانی زندگی می کند، همواره کعبه ی آمالش را در آلمان می بیند و برای دریافت گذرنامه و نیل به مقصود باید علاوه بر پرداخت رشوه، از خیلی چیزها بگذرد، غافل از آنکه...


خطابه ی دریافت جایزه ی نوبل نویسنده در ضمیمه ی کتاب آمده است.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
زمان برای کسانی که می خواهند بمانند، حرکت نمی کند.
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زن دستش را روی صورتش گذاشت. رویش را به دیوار کرد و با صدای بلند گریست. مدت زیادی با همان صدای دوران جوانی اش گریست، کمی هم با آهستگی با صدای دوران پیری. سه بار هم با صدای زن دیگری گریه کرد. سپس آرام گرفت.
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید