:  ۴۷۸۴۲
:  داستان جهان
:  جنگ و صلح (2 جلدی)
:  داستان های کوتاه مجموعه ها
   لئون تالستوی
   سروش حبیبی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۲
:  ۳۸۳
:  ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
همیشه می ترسیدم نتوانم این کتاب عظیم الشان را بخوانم ....کاشکی دوستانی که نخوانده اند دو ماه شبکه های اجتماعی شان را خاموش کنند و جنگ و صلح را بخوانند...نه شروع جنگ اختیاری ست و نه پایان جنگ ...پس برای صلح تلاش کنیم و نه جنگ....
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید