:  ۴۶۴۱۶
:  داستان جهان
:  جنگ و صلح (2 جلدی)
   لئو تولستوی
   سروش حبیبی
:   نیلوفر
:  ۱۶
:  ۲۴
:  ۷۴۴
:  ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
190 هزار تومن؟؟ گر از این غصه بمیرم رواست :(((
۱۸ شهريور
نیلوفر اخیانی و مینا مکوندی این را خواندند
سید رضا هاشمی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

کسی که برای اولین بار جنگ را در دنیا شروع کرد، بدون شک رنج دوری از معشوق را هرگز تجربه نکرده بود.
۰۱ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
سلام
کدام چاپ سروش حبیبی خوبه واسه مطالعه ؟؟؟؟
چاپ93 - 744 صفحس
چاپ92 ... دیدن ادامه » - 1400 صفحس
چاپ95 - تعداد صفحات رو ننوشته
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اگر نیروی تازه ای جایگزین قدرت خداوند شده است، باید توضیح دهیم که این نیرو چیست زیرا اهمیت تاریخ درست در همین نیرو نهفته است.
۰۵ آبان ۱۳۹۶
جایگزین ???
۰۵ آبان ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تصور اینموضوع که سرنوشت بشر میتواند با تدابیر عقلانی میتواند تغییر یابد و راهصواب را در پیش گیرد،زندگی را به معنی واقعی ناممکن میسازد.
لئون تولستوی.
جنگ و صلح.
۲۵ آبان ۱۳۹۴
هرکسی باید این شاهکار رو چندین بار بخواند
۲۶ مهر ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید