:  ۴۵۹۷۲
:  داستان جهان
:  گدا
:  داستان های عربی قرن 20
   نجیب محفوظ
   محمد دهقانی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۷۳
:  ۱۲۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:
 
مصطفی خندید و گفت:
 
– و چون در روزگار ما وحی و الهامی در کار نیست، امثال تو چاره ای جز گدایی ندارند!
 
– گدایی! در شب و روز، در مطالعۀ بیهوده و شعر بی حاصل … در نمازهای بت پرستانه میان عشرتکده های شبانه. در برانگیختن دل افسرده با خاخار ماجراهای دوزخین.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید

با شتابی حماسی به اعماق مدینه فاضله درافتادیم و پذیرفتیم که جان ما هیچ ارزشـی نـدارد جاذبه تازه ای غیر از جاذبه نیوتن طرح کردیم
ص28
نکته ... دیدن ادامه » روایت شناختی که در این رمان بارز است. چند روایتی بودن داستان است .
نخست مکالمه میان نویسنده و شخصیتها، در گـام بعـد مکالمـه میـان هـا شخصـیت
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید