:  ۴۳۸۲
:  داستان جهان
:  مادام بواری
:  داستان های فرانسه قرن 19
   گوستاو فلوبر
   محمد قاضی و رضا عقیلی
:   مجید
:  رقعی
:  ۱۵.۵
:  ۲۲
:  سخت
:  ۶۴۸
:  ۵۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مرد هر چه باشد آزاد است؛ می تواند به هر شوری تن بدهد و به هر سرزمینی که دلش خواست برود، از هر مانعی بگذرد و دست نیافتنی ترین هوس ها را با ولع بچشد. اما زن مدام با مانع رو به روست. دچار سکون و در عین حال انعطاف پذیر است، سستی جسم و وابستگی های قانونی دشمن او هستند. اراده اش همانند توریِ کلاهش که نخی نگهش می دارد، با هر بادی می لرزد؛ همواره ... دیدن ادامه » هوسی هست که او را دنبال خود می کِشد و ملاحظه ای که نگهش می دارد.
۲۸ بهمن ۱۳۹۴
مشتاق حسین این را خواند
بهمن رضایی و روژیتا احمدی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مادام بواری رمانیست از نویسندۀ مشهور فرانسوی گوستاف فلوبر که با توجه به مقتضیات زمانۀ خود آن را بسیار جسورانه به رشتۀ تحریر درآورده است. به طوری که حتی او را به دادگاه کشیدند و به اتهام نشر مطالبی که موجبات گمراهی زنان جوان متأهل را فراهم می کند محاکمه کردند. با دفاعیات مستدل و مفصل وکیل زبدۀ فلوبر که از دوستان پدرش بود وی در این دادگاه ... دیدن ادامه » تبرئه شد و از اتهامات وارد شده مبرا گردید. این رمان حکایت زن جوانی پر سودا به نام «اما» است. زنی که از زندگی معمولی و روزمرۀ خود در کنار شوهری راضی به بدیهیات زندگی بیزار شده و قصد دارد تا بلندپروازی های خود را جامۀ عمل بپوشاند. این فکر او سبب می شود که با دو مرد جوان در فاصله های زمانی رابطه برقرار کند تا بتواند زندگی خود را دستخوش تغییر کرده و جایگاه اجتماعی خود را ارتقاء بخشد اما اتفاقاتی به وجود می آید که در مقابل اهداف او سد ایجاد می کند و ماجراهای طولانی این رمان را رقم می زند.
۲۸ بهمن ۱۳۹۴
مشتاق حسین این را خواند
روژیتا احمدی این را دوست دارد
سلام ممنون از توضیحات داستانش جذابه ؟
۰۲ بهمن ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید