:  ۳۸۱۷۷
:  داستان جهان
:  مهپاره
:  افسانه ها و قصه های هندی
   ف.و.بین
   صادق چوبک
:   جامه دران
:  رقعی
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۲
:  نرم
:  ۱۲۸
:  ۱۹۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داستان درباره ی پادشاهی است که با دیدن تصویری از چهره ی نقاشی شده ی دختری عاشق و شیفته ی اون دختر میشه، این در حالیه که دختر شهزاده ای بسیار زیبا و بسیار داناست که شرط ازدواجش رو مطرح کردن معماهایی از دلباختگانش گذاشته که در صورت ناتوان ماندن در جواب معما، از آن_خواستگار گردد...
کتاب شامل 19 روز، 19 حکایت، 19 معماست که با داستان پادشاه و ... دیدن ادامه » شهزاده و داستان آفرینش زن در واقع کلا 21 بخش میشه.

در پیشگفتار مترجم انگلیسی آمده: مهپاره، شانزدهمین بخش از نسخه ی کهن متن مفصل سانسکریتی است به نام جوهر اقیانوس زمان.
۲۲ خرداد
Zelda link این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید