:  ۳۷۴۷۸
:  داستان جهان
:  نقاشی
:  داستان های پرتغالی قرن 20
   ژوزه ساراماگو
   کیومرث پارسای
:   هنرکده
:  رقعی
:  ۷
:  ۱۳۹۷
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۲
:  نرم
:  ۲۲۸۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
#هزارکتاب
تاریخ شروع کتاب 94/11/1
جمله های آغازین: به کشیدن نقاشی دوم ادامه خواهم داد، ولی میدانم که هرگز آنرا تمام نخواهم کرد. تلاش نخست تلاش شکست خورده است و دلیلی برای شکست نیست مگر اشتباه یا فقدان امکانات.
۰۴ اسفند ۱۳۹۴
سیدمهدی رضوی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید