:  ۳۶۶۲۰
:  داستان جهان
:  بیگانه
:  داستان های فرانسه قرن 20
   آلبر کامو
:   نگاه
:  رقعی
:  ۱۴.۴
:  ۲۱.۴
:  نرم
:  ۱۵۲
:  ۱۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
خوندن کتاب "اسطورۀ سیزیف" از همین نویسنده، کمک زیادی به درکش می کنه.
۰۹ فروردين
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مامان همیشه میگفت انسان همیشه اوقات بدبخت نیست وقتی در زندان خود شاهد روشنایی شده و سپیده دم را یکبار دیگر میدیدم این حرف را قبول میکردم زیرا با اینکه صدای پا را شنیده بودم هنوز قلبم ضربان داشت و صدای تنفس خود را میشنیدم و باز هم امیدوار بودم که یک بیست و چهار ساعت دیگر زنده خواهم ماند.
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آشــــــــنای درون................بیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگانه ی بُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون!
۲۷ مهر ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید