:  ۳۶۶۲۰
:  داستان جهان
:  بیگانه
:  داستان های فرانسه قرن 20
   آلبر کامو
:   نگاه
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۱۸
:  ۱۴.۴
:  ۲۱.۴
:  نرم
:  ۱۵۲
:  ۱۶۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مامان همیشه میگفت انسان همیشه اوقات بدبخت نیست وقتی در زندان خود شاهد روشنایی شده و سپیده دم را یکبار دیگر میدیدم این حرف را قبول میکردم زیرا با اینکه صدای پا را شنیده بودم هنوز قلبم ضربان داشت و صدای تنفس خود را میشنیدم و باز هم امیدوار بودم که یک بیست و چهار ساعت دیگر زنده خواهم ماند.
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آشــــــــنای درون................بیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگانه ی بُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون!
۲۷ مهر ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید