:  ۳۴۸۱۰
:  داستان جهان
:  محاکمه
:  داستان های آلمانی قرن 20
   فرانتس کافکا
   علی اصغر حداد
:   ماهی
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۲۷۲
:  ۳۳۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

بی شک کسی به یوزف کا. تهمت زده بود زیرا بی آن که از او خطایی سرزده باشد، یک روز صبح بازداشت شد.» در همین جمله ی آغازین رمان محاکمه، خواننده گمان می کند که بازداشت یوزف کا. اشتباهی قضایی است و این خطا به زودی برطرف خواهد شد. اما این انتظاری بیهوده است. یوزف کا. هم که اثبات بی گناهی اش را کاری ساده می پنداشت، هر چه پیش تر رفت، آن را ناممکن دید. کافکا نوشتن این رمان را در سال 1915 تمام کرد ولی اولین بار در 1925، پس از درگذشتش به همت مکس برود منتشر شد.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
منطق به راستی تزلزل ناپذیر است، اما در برابر انسانی که میخواهد زندگی کند، تاب مقاومت ندارد.

کتاب محاکمه
اثر ... دیدن ادامه » فرانتس کافکا
برگردان علی اصغر حداد
نشر ماهی
صفحه 220

۰۶ آذر
مینا مکوندی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
دست های زنانه بی سر و صدا خیلی چیزها را سر و سامان می دهند.
۲۴ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
همیشه در این دادرسی مسایلی مطرح می شوند که عقل از درک آن ها عاجز می ماند. شخص خسته تر و آشفته تر از آن است که از بسیاری چیزها سر در بیاورد، این است که به خرافات پناه می برد.
۲۴ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید