:  ۳۲۹۰۳
:  داستان جهان
:  نوازنده همراه و بیماری سیاه
:  داستان های روسی قرن 20
   نینا بربرووا
:   کارنامه
:  جيبي
:  ۱۲
:  ۱۷
:  سخت
:  ۲۰۸
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید

این کتاب، با قطع دوست داشتنی کتاب های جیبی که خود به خود آسان می کنند خواندن کتاب را، دو داستان خوب دارد. هر دو داستان، درونی اند و از دریچه دید شخصیت واحد روایت می شوند.
شخصیت های هر دو داستان (که یکی زن است و دیگری مرد) شخصیت های تنهایی هستند و در ترک غار تنهایی شان احساس ترسی عمیق دارند... آن قدر عمیق که حتی در برابر موقعیت های خوب و مناسبی که جهان خواه ناخواه برایشان مهیا می کند بی اعتنا می مانند... آن قدر عمیق، که این تنهایی به جای آنکه چیزی مقدس باشد، تبدیل به بیماریِ مخرب هم برای فرد و هم برای اطرافیانش می شود.
روس ... دیدن ادامه » ها، استادان روانشناسی فردی هستند، و مسلما نینا بربرووا هم با اینکه نویسنده ای است که در ایران چندان معروف نیست، با همین دو داستان که با ترجمه خوب سروژ استپانیان به ما معرفی شده است، نشان داده که می توان او را وارث این ویژگیِ تاحدودی منحصر به فرد ادیبان روس دانست.
(نقل از محسن رجبی )
۱۴ آذر
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید