:  ۳۲۶۷۳
:  داستان جهان
:  عذاب وجدان
:  داستان های ایتالیایی قرن 20
   آلبا دسس پدس
   بهمن فرزانه
:   ققنوس
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۱۲
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۵۰۳
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بعضی ادمها در برابر کارهای بدشان احساس گناه میکنند و عذاب وجدان میگیرندو گمان میکنند باید علت کارهایشان را به همه توضیح دهند. بعضی دیگر به راحتی خیلی کارها را انجام میدهند بی ان که حتی به روی مبارک بیاورند. گروه اول انسانهای انسانتری هستند چرا که حداقل هنوز وجدان دارند که عذاب وجدان بگیرند.

«عذاب وجدان» به گونه ای تفاوت این ادم ها را نشان میدهد. داستان از نامه نگاری میان دو زن که زمانی با یکدیگر دوست بوده اند اغاز میشود و یکی از انها به خیانت خود اعتراف میکند و برای فرار از عذاب وجدان تصمیم میگیرد در نامه های طولانی علت کارش را برای دوست خود توضیح دهد. کتاب در قالب نامه تا پایان پیش میرود. نامه نگاری میان اشخاص متفاوت که همگی به خیلی کارهای خود در همین نامه ها اعتراف میکنند و البته همه با یکدیگر ارتباط دارند.

شخصیت ... دیدن ادامه » های داستان که هر کدام در انزوایی حاصل از عدم وجود عشق به سر میبرند کم کم به خود میایند و حقایق نا گفته ای را فاش میکنند و وجدانهای خفته ی خود را بیدار.

البادسس پدس نویسنده ایتالیایی به خوبی روابط سرد و اجباری و افکار ماتم زده و نومیدانه ادمهای درمانده را در قالب نامه در اورده است و البته اگر چه در جاهایی خاص روابط انها پیچیده میشود این بیه جذابیت کتاب اضافه کرده است.
۱۷ دى ۱۳۹۴
آرمان حیدری ارجلو این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید