:  ۲۷۷۹۷
:  داستان جهان
:  مائده های زمینی
:  داستان های فرانسه قرن 20
   آندره ژید
   سیروس ذکاء
:   جامی
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  ۴
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۲۶۴
:  ۲۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید

چه کارهایی که می‌بایست بکنیم و هرگز نکردیم! برای اینکه به ملاحظاتی پایبند بودیم، فرصتی مناسب را انتظار می‌کشیدیم، تنبلی می‌کردیم و برای اینکه مدام به خود می‌گفتیم: «چیزی نیست، همیشه فرصت خواهیم داشت.» زیرا نمی‌دانستیم هر روزی که می‌گذرد بی جانشین و هر لحظه نایافتنی است. تصمیم‌گیری، تلاش و عشق‌ورزی را به وقتی دیگر وا نهاده بودیم.
روژیتا احمدی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بنظرم این کتاب ازون کتابهایی هستش که مخاطب خاص خودش رو میخواد و حتی تفریحی هم کسی که سلیقش جور نباشه نمیتونه با کتاب ارتباط بگیره
Mily Shadpour و داریوش ولیپور این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یش از آشنایی با تو زندگی ام داستانی
نداشت اکنون چگونه می توانم داستانی
داشته باشم مگر تو همه ی زندگی من
نیستی؟

"آندره ... دیدن ادامه » ژید"
مائده های زمینی
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ناتانائل، کی همه کتاب ها را خواهیم سوزاند؟
کتاب هایی هستند که پشیزی نمی ارزند
و کتاب هایی هستند که قیمتی گزاف دارند.
*
کتاب ... دیدن ادامه » هایی هست که گفتارشان
شیرین تر از همهمه برگ ها به هنگام نیمروز است
کتابی بود که یحیی در پطموس
همچون موشی خورد. ولی من تمشگ را بیشتر دوست دارم.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زندگی برای ما
"وحشی بود و دارای طعمی ناگهانی"
و من دوست دارم که خوشبختی در اینجا باشد
همچون ... دیدن ادامه » گلی بر روی مرگ

مائده های زمینی
آندره ژید
ترجمه سیروس ذکا
انتشارات جامی