:  ۱۵۷۰۷۷
:  داستان جهان
:  سقراط عاشق
:  داستان ژاپنی قرن 20
   کیوییچی کاتایاما
   علی شیعه علی
:   سبزان
:  رقعی
:  ۱۳۹۸
:  ۱
:  ۱۴.۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۹۲
:  ۲۷۰,۰۰۰ ریال


هر روز بعد از مدرسه با هم، خانه می‌رفتیم. با نهایتِ آهستگی قدم می‌زدیم، گاهی هم البته از مسیرمان منحرف می‌شدیم. حتا در این صورت هم همیشه در یک‌چشم‌به‌هم‌زدن به لحظه‌ی جدایی می‌رسیدیم. عجیب بود. اگر خودم تنها همان مسیر را می‌رفتم، کسالت‌بار و بی‌پایان به‌نظر می‌رسید. اما حین آن خرامان‌خرامانْ قدم زدن و هم‌کلامی با آکی، آرزو می‌کردم هیچ‌گاه پایان نمی‌یافت و وزن کیفم، که پر بود از توده‌ی کتاب‌هایم هم اصلاً و ابداً آزارم نمی‌داد. چندین سال بعد به این فکر کردم که شاید زندگی‌مان هم مثل همین باشد. عمری که در تنهایی سر شود، بلند و کسالت‌بار است. اما عمری که با معشوق سر شود، مثل یک‌چشم‌به‌هم‌زدن خواهد گذشت.


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
لطفا معرفی با توضیح بیشار
۱۸ تير
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید