:  ۱۵۶۴۰۹
:  داستان جهان
:  دنی چه کار باید بکند
:  براداران
   آدیر لوی و گانیت لوی
   پارسا مهین پور و نسرین وکیلی
:   پرتقال
:  رقعي
:  ۱۳۹۸
:  ۲
:  ۱۶.۸
:  ۲۰.۷
:  ۰.۵
:  نرم
:  ۷۰
:  ۱۹۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار