:  ۱۴۹۴۷۱
:  داستان جهان
:  پیکار با سرنوشت
:  داستان های روسی قرن 20م
   واسیلی گروسمان
   سروش حبیبی
:   نیلوفر
:  وزیری
:  ۱۸
:  ۲۴.۵
:  سخت
:  ۸۲۴
:  ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
متعجبم از ترجمه آقای سروش حبیبی ترجمه ضعیف ویراستاری افتضاح
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید