:  ۱۴۰۳۶۵
:  داستان جهان
:  گمشده (نون)
:  راه و رسم زندگی
   اندی اندروز
   فیروزه مهرزاد
:   نون
:  رقعي
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۴۰
:  ۲۳۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
محتوای کتاب قابل پیشبینی بود. ترجمه کتاب به نظرم خیلی جالب نبود. تنها یکم بهتر از مترجم گوگل، ترجمه شده بود.
۰۵ فروردين
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید