:  ۱۳۹۲۹۳
:  داستان جهان
:  مزرعه سنگی (شاهکارهای 5 میلی متری 12)
:  داستان های آمریکایی قرن 20
   جان آپدایک
   محمد جوادی
:   افق
:  جیبی
:  ۱۱.۴
:  ۱۶.۴
:  نرم
:  ۸۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مرگ آخرین لطفی است که ما به جهان میکنیم؛ اخرین مالیاتی است که پرداخت میکنیم.

سکوت تلفن بیش از هر چیز دیگری یاد مردگان و رفتن همیشگی و ناراحت کننده ی انها را به یاد می اورد.
۲۹ بهمن
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید