:  ۲۴۸۰۸
:  داستان جهان
:  سه گانه نیویورک
:  داستان های آمریکایی قرن 20
   پل استر
:   افق
:  رقعی
:  ۶
:  ۱۵
:  ۲۱.۷
:  سخت
:  ۴۵۶
:  ۲۷۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بعضی ها با خود حرف می زنند،
آنها که زمزمه می کنند،
آن ا که غرولند می کنند ،
و ... دیدن ادامه » آنها که برای خود قصه می گویند ،
انگار کسی با آن هاست ...
از متن کتاب
۲۱ مهر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این که حکم مرگ کسی را صادر کنی به اندازه کافی بد است اما نماینده آدم مرده بودن هم چنگی به دل نمی زد
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
داستان فقط برای کسی اتفاق می افتد که قادر به نقل آن باشد.
۲۵ آبان ۱۳۹۴
حسین ستودیان و مهدی قاسمی این را خواندند
محمدرضا کشاورزی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
می خواهم بدانی که دیوانه نشده ام . تصمیمات مهمم را گرفته ام و با اینکه بعضی ها را رنجاندم ، ترک کردنشان بهترین و محبت آمیزترین کاری بود که می توانستم انجام دهم .
۲۵ آبان ۱۳۹۴
حسین ستودیان و رامین جلیلوند این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
چیزی که از زندگی یاد می گیری همین است : این که چه قدر عجیب است.
۲۵ آبان ۱۳۹۴
حسین ستودیان این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید