:  ۱۳۸۲۳۷
:  داستان جهان
:  شغل پدر
:  داستان های فرانسه قرن 20
   سرژ شالاندون
   مهستی بحرینی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۷۹
:  ۳۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بهترین رمانی که امسال خوندم
۱۹ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتابی عجیب، به شدت خواندنی و ترسناک. نمایشی از چرخه خشونت که از بین نمی رود و خشونت پذیر، براحتی نقش عوض می کند و اعمال خشونت می کند.
۱۰ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید