:  ۱۳۸۰۶۶
:  داستان جهان
:  مغازه خودکشی
:  داستان های فرانسه قرن 20
   ژان تولی
   احسان کرم ویسی
:   چشمه
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۳
:  ۱۴.۴
:  ۲۱.۴
:  نرم
:  ۱۱۴
:  ۱۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
علاوه بر نداشتن ترجمه خوب فقط به نوجوانان پیشنهاد میشه
۶ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید