:  ۱۳۷۶۴۸
:  داستان جهان
:  عقاید یک دلقک
:  داستان های آلمانی قرن 20
   هاینریش بل
   سپاس ریوندی
:   ماهی
:  رقعی
:  ۱۳۹۸
:  ۶
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۳۰۴
:  ۳۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
آدمی که از بیرون به زندگی کسی نگاه میکند_البته همه آدم های این دنیا از بیرون همدیگر را می بینند_وضع او را همیشه بهتر یا بدتر از چیزی می پدارند که واقعا هست،خواه پای بدبختی درمیان باشد یاخوشبختی،شکست عشقی یا (افول هنری).
۱۲ شهريور
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید