:  ۱۳۱۴۱۲
:  داستان جهان
:  شهر خرس
:  داستان های سوئدی قرن 21
   فردریک بکمن
   الهام رعایی
:   نون
:  رقعي
:  ۱۴.۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۴۱۶
:  ۵۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
دین امری است بین شما و دیگر مردم؛ پر از تفسیر و تئوری و عقاید مختلف. ولی ایمان...فقط بین تو و خداست.
چالش _نقل قول
۱۹ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اگر صادق باشی، سرت کلاه می گذارند، اما صادق باش.
اگر مهربان باشی، از سر خودخواهی متهمت می کنند، اما مهربان باش.
تمامی خوبی های امروزت فردا به دست فراموشی سپرده می شود، اما خوبی کن.
چالش_نقل قول
۱۹ مرداد ۱۳۹۷
بسیار زیبا... مربوط به همین کتابه ؟
۰۲ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید