:  ۱۳۵۳۱۸
:  داستان جهان
:  معامله زندگی
:  داستان های سوئدی قرن 21
   فردریک بکمن
   علی مجتهدزاده
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۸۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
برای نجات یک زندی ، باید از بعضی چیزها بگذرید و این قصه کوتاه درباره همان چیزهاست .
۲۳ شهريور
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید