:  ۱۳۱۸۶۴
:  داستان جهان
:  این داستان یک جورهایی بامزه ست
:  داستان های انگلیسی قرن 20
   ند ویزینی
   هما قناد
:   میلکان
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۳۵۶
:  ۴۴۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب موضوع جالبی راروایت میکند. داستانی نو ار دیدگاهی نو. اما ترجمه ضعیفی دارد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید