:  ۱۷۰۷۵
:  داستان جهان
:  دوران کودکی
:  داستان های روسی قرن 20
   ماکسیم گورکی
   کریم کشاورز
:   نگاه
:  رقعي
:  ۱۴
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۳۲۰
:  ۴۸۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
هر بار که درباره ی خدا و بهشت و فرشتگان سخن می گفت کوچک میشد-سر به زیر و ملایم می شد.صورتش جوان می نمود و از چشمان مرطوبش نوری
بر می جست که آدم را گرم می کرد. من گیسوان شنگین و براقش را به دست می گرفتم و به دور گردنم می پیچیدم و بی حرکت می نشستم وبا دقت تمام داستان های پایان ناپذیر وی را می شنیدم و هرگز خسته نمی شدم.
آدم لازم نیست خدا را ببیند.اگر به چشم ببینیش کور می شی.
فقط ... دیدن ادامه » امام ها می توانند با چشم به خدا نگاه کنند.
ولی من خودم فرشته دیدم.
هر وقت قلب و روح آدم پاک باشد به چشم می آیند.
۲۴ آبان ۱۳۹۴
مشتاق حسین این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید