:  ۱۲۱۵۰۵
:  داستان جهان
:  صبحانه در تیفانی (ماهی)
:  داستان های کوتاه آمریکایی قرن 20
   ترومن کاپوتی
:   ماهی
:  جیبی
:  ۱۳۹۷
:  ۷
:  ۱۲
:  ۱۶.۵
:  نرم
:  ۱۴۴
:  ۱۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
آنها هیچوقت تغییر نمی کردند چون شخصیتشان خیلی زود شکل گرفته بود؛ اتفاقی که مثل یک شبه پولدار شدن باعث بی تناسبی در شخصیت می شود....آنها را تجسم می کردم که سالها بعد در رستورانی نشسته اند.میلدرد داشت ارزش غذایی چیزهایی که در منو آمده بود بررسی می کرد و هالی می خواست همه شان را بخورد.
۰۱ آبان ۱۳۹۶
متین جمیلی و مجتبی نوروزی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید