:  ۱۲۱۳۵۰
:  داستان جهان
:  جاسوس
:  داستان های برزیلی قرن 20
   پائولو کوئلیو
:   جهان کتاب
:  رقعي
:  ۱۳۹۵
:  ۱
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۱۹۰
:  ۲۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
--"در جایی که پای یک زن در میان باشد، همه مردان، مهم نیست که در هنرهای مختلف تا چه حد تبحر دارند، همیشه به آسانی شکست می خورند."
ایرج پوراردشیر این را خواند
سید محمدرضا مهدوی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید