:  ۱۶۹۸۵
:  داستان جهان
:  ژان کریستف (4 جلدی)
:  داستان های فرانسه قرن 20
   رومن رولان
   م ا به آذین
:   فردوس
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۱۵
:  ۱۵
:  ۲۲
:  ۶۱۶
:  ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید

در یک شب طوفانی، در دل کوهستان، زیر سقف آذرخش، میان غرش وحشیانه صاعقه و باد، من به آن‌هایی می‌اندیشم که مرده‌اند، به کسانی که خواهند مرد، به سراسر این زمین که فضای خالی آن را در میان گرفته در پهنه مرگ می‌غلطد و به زودی خواهد مرد.
ژان کریستف
رومن ... دیدن ادامه » رولان
م.ا. به آذین
۲۹ اسفند ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
*هم کریستف و هم اولیویه می‌کوشند با جنبش کارگری فرانسه رابطه برقرار کنند. آنها نمی‌توانند در برابر رنجهای کارگران بی‌تفاوت بمانند، اما نمی‌توانند در مبارزه آنها به عناصری آگاه، مصمم و پیگیر مبدل شوند.

ژان کریستف پس از مرگ اولیویه برای همیشه از زندگی سیاسی دست می‌شوید. او پیرمردی است که شور انقلابی‌اش را از دست داده استو به بحثها و گفتگوهای جوانان درباره مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی با ریشخندی آرام گوش فرا می‌دارد. البته با آنکه کریستف در پایان عمر با تردیدهای اجتماعی و فلسفی روبروست، ولی به طور کلی به رود عظیم بشریت که جاودانه پیش می‌رود، می‌پیوندد.

*رومن ... دیدن ادامه » رولان، نویسنده‌ای سوسیالیست بود. او انقلاب کبیر فرانسه را انقلابی ناکام می‌دانست.

*رولان، فردی مارکسیست نبود، اما گرایشهای شدید سوسیالیستی و مخالف او با نظام بورژوازی او را به حمایت فعال از انقلاب اکتبر روسیه سوق می‌داد.

*رولان در خصوص نظرات مارکسیست‌ها در خصوص نسبت ایدئولوژی‌ و ادبیات بحثهای جدلی شدیدی با آنها داشت.

رومن رولان، نویسنده‌ای اومانیست بود. او مدت ده سال بر سر نگارش ژان کریستف وقت گذاشت. این رمان، داستان زندگی پرفراز و نشیب هنرمند موسیقیدانی از لحظه تولد تا گاه پیری است.

ژان کریستف،‌ برای رومن رولان، تجسم روح حماسی ومبارزه جویی است که بر مبنای اخلاق و ارزشهای اومانیستی پرورده شد و رولان آرزو داشت که به عنوان الگویی در زندگی جوانان مورد استفاده قرار گیرد.

*رومن رولان، بتهوون را تجسم زنده و حقیقی روح ایده‌آل خود می‌دانست.

*ژان کریستف به اعتباری خود رومن رولان است.

*رولان، قهرمانان را کسانی نمی‌داند که از راه اندیشه یا زور پیروز گشته‌اند، بلکه کسانی را قهرمان می نامد که قلبی بزرگ داشته‌اند.

*رمان ژان کریستف(1912) منعکس کننده اندیشه‌ها و گرایشهای صلح‌طلبانه رولان است تا جایی که جایزه ادبی نوبل که به خاطر نگارش این کتاب به وی اهدا شد بیشتر جایزه صلح است تا ادبیات. رولان در این کتاب وقوع جنگ بین دو کشور آلمان و فرانسه را پیش بینی می‌کند و درست دوسال پس از اتمام کتاب است که جنگ جهانی اول رخ می‌دهد.
۱۱ آبان ۱۳۹۴
ایرج پوراردشیر این را خواند
حمید نقی زاده این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید