:  ۱۱۸۸۹۹
:  داستان جهان
:  ملت عشق (جیبی)
:  داستان های ترکی قرن 20
   الیف شافاک
   ارسلان فصیحی
:   ققنوس
:  جیبی
:  ۱۳۹۶
:  ۳۹
:  ۱۱.۵
:  ۱۶
:  نرم
:  ۵۱۰
:  ۲۱۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
عمری که بی عشق بگذرد، بیهوده گذشته.نپرس که آیا بایددر پی عشق الهی باشم یا عشق مجازی، عشق زمینی یا عشق آسمانی، یا عشق جسمانی؟از تفاوت ها تفاوت می زاید. حال آن که به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق. خود به تنهایی دنیایی است عشق. یا درست در میانش هستی، در آتشش، یا بیرونش در حسترتش...
۶ روز پیش، چهارشنبه
عشقت بدست طوفان ، خواهد سپرد ما را / چون برق ازین کشاکش پنداشتی که جستی.
عاشق شو ارنه، روزی کار جهان سرآید / ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی .
۶ روز پیش، چهارشنبه
عالی...
۵ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اغلب مفسران مثنوی بر این نکته تأکید می کنند که این اثر جاودان با حرف «ب» شروع شده است، نخستین کلمه اش «بشنو!» است. یعنی می گویی تصادفی است که شاعری که تخلصش «خاموش» بوده ارزشمندترین اثرش را با «بشنو» شروع می کند؟ راستی، خاموشی را می شود شنید؟...
عجب حسن نظری نسرین خانم
۲۵ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید