:  ۱۱۸۰۶۵
:  داستان جهان
:  زنی با موهای قرمز (نون)
:  داستان های ترکی قرن 20
   اورهان پاموک
   مژده الفت
:   نون
:  رقعی
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۶۰
:  ۳۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
گاهی آدم ها را به دو دسته تقسیم می کردیم: تیپ رستم و تیپ اودیپ. به پدرانی که با وجود نیت خوب و مهربانی شان موجب ترس بچه هایشان می شدند می گفتیم رستم، اما رستم پسرش را رها کرده و رفته بود. پسرانی هم که در برابر پدرشان خشمگین و عصیانگر بودند، اودیپ بودند. در این دسته بندی، چه کسی می شد سهراب رهاشده؟
۱۶ خرداد ۱۳۹۶
پگاه نیری و یوسف نیک نژاد این را خواندند
امید نیک بخت این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
پدر تا آخرین لحظه ی عمرش از پسرش مراقبت می کند، قوی و مهربان است، آغاز و مرکز دنیاست. اگر باور کنی پدری داری، حتی اگر او را نبینی، حس خوبی داری، می دانی هست، می آید و از تو بامحبت محافظت می کند. من چنین پدری نداشتم.
۱۶ خرداد ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
چرا ما دوست داریم پدری مصمم و قوی داشته باشیم که به ما بگوید چه باید بکنیم و چه نکنیم؟ آیا دلیلش این است که تصمیم گیری درباره ی باید و نبایدها و این که چه چیزی اخلاقی و درست است، چه چیزی گناه و اشتباه، سخت است؟ یا این که همیشه به شنیدن این که گناهکار و خطاکار نیستیم نیاز داریم؟
آیا احساس نیاز به پدر همیشه وجود دارد یا پدر را فقط زمانی ... دیدن ادامه » می خواهیم که ذهنمان مشوش، دنیایمان ویران و روح مان مکدر است؟

۱۶ خرداد ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید