:  ۱۱۵۹۸۳
:  داستان جهان
:  زیباترین جای جهان این جاست (دعوتی به خوشبختی)
:  داستان های اسپانیایی قرن 21
:   مروارید
:  رقعی
:  ۱۳۹۵
:  ۱
:  ۱۴.۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۶۳
:  ۱۹۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

این کتاب بدون شک زیباترین رمان دنیاست، که در نهایت سادگی و بخشندگی، به بینش خوانندگانش به بهترین شکل عمق و جهت می‌دهد و با توصیفی روانشناسانه، فلسفی و عمیق از خوشبختی سخن می‌گوید: شاید خوشبختی در جای خاصی نباشد. شاید این نگاه ما به زندگی‌ است که خوشبختی را می‌سازد. شاید لازم باشد برای خوشبخت بودن، چگونه اندیشیدن را بیاموزیم و با جسارت بیشتری زندگی کنیم. چرا که در پایان زندگی، آنچه بیش از مرگ باید از آن بترسیم این است که زندگی نکرده باشیم. کسی که می‌خواهد پرواز کند، نباید از پریدن بترسد! اگر درست زندگی کردن را بیاموزیم، هرجا باشیم، زیباترین جای جهان همان‌جاست.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بنا به نظر متخصصان، ما در روز حدودِ شصت هزار فکر مى کنیم. مثبت یا منفى. پیش پا افتاده یا عمیق. نیازى نیست آنها را قضاوت کنیم. افکار ما شبیه ابرهاى گذرا هستند. ما مسئول اعمال مان هستیم و نه افکارمان. به همین خاطر است که وقتى اندیشه اى تورا آزرده خاطر مى کند، مى توانى به آن عنوانِ " فکر " بدهى و بگذارى بگذرد و برود.
۰۹ دى
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خبرهاى خوب!
این را هیچوقت فراموش نکن: هر احساسى وابسته اى دارد.
احساس ناراحتى کردن نشان مى دهد که ما قادریم شاد هم باشیم. این خبر خوبى است!
وقتى ... دیدن ادامه » تنهایى، متوجه مى شوى چقدر در کنارِ دیگران احساسِ خوبى دارى. این خبر خوبى است!
باید درد بکشى تا قدرِ خوشبختى و درد نداشتن را بدانى. این خبر خوبى است!
براى همین است که هیچوقت نباید نگرانِ ناراحتى، تنهایى یا درد باشى؛ چون آنها ثابت مى کنند شادى، عشق و خوشبختى وجود دارند. اینها خبرهاى خوبى هستند!
۰۹ دى
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ما انسانها اغلب اینگونه ایم: کنجکاوِ احوالاتِ غیر و غافل از خود. به باورِ دیگران کار داریم چون خود باورِ خاصى نداریم. به افکارِ دیگران کار داریم چون خود حوصله ى اندیشیدن نداریم. به موفقیت دیگران کار داریم چون خود توانِ موفق شدن نداریم. نگاه مان همیشه به دیگران است، به بیرون است، به هرچیزى هست جز به خودمان! هرجا که باشیم در آرزوى جایى ... دیدن ادامه » دیگریم. این جا و آن جا فرقى نمى کند. این جا در جستجوى آن جاییم و آن جا در آرزوى این جا!
شاید خوشبختى در جاى خاصى نباشد. شاید این نگاه ما به زندگى ست که خوشبختى را مى سازد. شاید لازم باشد براى خوشبخت بودن، چگونه اندیشیدن را بیاموزیم و با جسارت بیشترى زندگى کنیم. چرا که در پایان زندگى، آنچه بیش از مرگ باید از آن بترسیم این است که زندگى نکرده باشیم. کسى که مى خواهد پرواز کند، نباید از پریدن بترسد!
اگر درست زندگى کردن را بیاموزیم، هرجا باشیم، زیباترین جاى جهان همانجاست.
۰۹ دى
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید