:  ۱۰۸۲۹۰
:  داستان جهان
:  قصاص
:  داستان فرانسه قرن 20
   واهه کاچا
:  پالتویی
:  ۱۱
:  ۱۷
:  نرم
:  ۱۵۸
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
نفس بلندی کشید. ریه هایش را با هوای لطیف نسخستین روزهای پاییز انباشت، سپس سیگاری روشن کرد، دود را آهسته و حلقه حلقه بیرون داد. گویی می خواست ته مانده ی بوی اتر را که هنوز در سینه اش مانده بود بیرون دهد. پکی دیگر ولی آهسته تر زد و آن وقت به سیگارش بی علاقه شد. دستی به جیب برد ، از روی آستر نازک شلوار تیزی و سردی کلیدها را حس کرد. بیرونشان آورد ... دیدن ادامه » و به سوی اتومبیل خود که زیر سایه تنها درخت خرمای بیمارستان جا داده شده بود رفت. بارانی اش را روی صندلی عقب انداخت، پشت فرمان جا خوش کرد و موتور را به راه انداخت. ( کاربر 9983 طرح حکمت - احمدرضا امامی )
۲۰ بهمن
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید