اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۵۵۱۵۵۹۱۷
:  داستان جهان
:  وحشت در آمیتی ویل
:  داستان جهان
   جی آنسون
   محمدرضا ملکی
:   قطره
:  رقعی
:  شومیز
:  ۲۵۶
:  ۶۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
در این رمان جورج و کتی لوتز به همراه سه فرزند خود به خانه ای بزرگ در آمیتیویل نقل مکان می کنند، منطقه ای روستایی در اطراف نیویورک که عده ای معتقدند نویسنده داستان را بر اساس زندگی واقعی خانواده ای در همین منطقه نوشته است. حدود یک سال پیش از آمدن این خانواده به آمیتی ویل، فردی به نام رونالد 6 عضو خانواده اش را با شلیک گلوله در همین خانه از پای درآورده بود و حالا اعضای جدید این خانه با حوادث و صحنه هایی عجیب روبه رو می شوند که به گمانشان، به قتل همان افراد مربوط می شود.

واکنشها بعد از انتشار این کتاب هم جالب توجه بود. شواهدی که در این کتاب آورده شده مخاطب را تا حدی سردرگم می کند و گاهی او را بدین باور می رساند که آنسون حقیقت را روایت کرده است. افراد زیادی بعد از خواندن رمان، به منطقه و خانه ای رفتند که داستان در آن روی داده و حتی برخی از آنها وقایعی را نقل کردند که در داستان نویسنده هم آمده است.

در ... دیدن ادامه » بخشی از این داستان آمده: «... ولی هیچکس آنجا نبود. گویی وارد یک اتاق بیپژواک شده بود. بعد از آن آهنگ ناموزون، سکوت ناگهانی سبب شد رعشه بر اندامش بیفتد. بعد، صدای تنفسی سنگین به گوشش رسید. انگار کسی درست پشت سرش ایستاده بود. ناگهان برگشت، کسی آنجا نبود. متوجه شد صدای تنفس کتی است که از این فاصله دور از طبقه بالا به گوشش میرسید. ترس از تنها گذاشتن کتی در اتاق خواب او را به خود آورد. پلهها را دو تا یکی دوید و خود را به اتاق خواب رساند و چراغ را روشن کرد. کتی نیم متر بالاتر از تخت روی هوا معلق بود. داشت آهسته از او دور میشد و به طرف پنجره میرفت! فریاد زد: «کتی» و دوید روی تخت تا همسرش را بگیرد...»

۳۱ فروردين ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید