:  ۱۰۷۷۷۱
:  داستان جهان
:  بیگانه (علمی و فرهنگی)
:  داستان
   آلبر کامو
:  جیبی
:  ۱۳۹۸
:  ۷
:  ۱۱
:  ۱۷
:  نرم
:  ۱۴۵
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
با توجه به اینکه بنده ترجمه خانم لیلی گلستان از نشر مرکز را خوانده‌ام، خواندن این رمان صد صفحه‌ای را قطعا به علاقمندان رمان فلسفی- روانشناسی توصیه می‌کنم.

بیگانه رمان جابجا شدن، قطع رابطه و تغییر مکان شخصیتی یک انسان است که همه اینها از پوچی نشأت می‌گیرند.
بیگانگی ... دیدن ادامه » راوی که همان شخص اول رمان است ازیک بی تفاوتی اصولی و طبیعی ناشی می‌شود.
شخص اول رمان طوری به نظر می‌آید که انگار زندگی خودش به او ربطی ندارد.
شخص اول رمان بازی زندگی را بازی نمی‌کند به همین دلیل در این جامعه بیگانه است و دلیل این بازی نکردن هم اینست که از دروغ گفتن ابا دارد.
همچنین از طرف دیگر تعجب می‌کند که در جریان محاکمه، انسانهای دیگر کارهای مربوط به او را از خارج انجام می‌دهند و همیشه تسلیم چیزی می شد که رخ می‌داد.
در واقع رمان کامو در قالب وجود که بحثی متافیزیکی است، شکل می‌گیرد که آن هم با روش منطقی رمان کلاسیک تطابق ندارد و سبکی نو را پدیدار می‌گرداند.
۰۳ خرداد ۱۳۹۶
روژیتا احمدی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید