:  ۱۵۳۲۵
:  داستان جهان
:  داستان زندگی من
:  داستان های آمریکایی قرن 20
   لائو شه
:   قطره
:  رقعی
:  ۱۳۹۵
:  ۱
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۳۲
:  ۹۵,۰۰۰ ریال


 

«گویی زندگی، شوخیِ بی‌مزه‌ای بیش نیست، آن قدر احمقانه که اگر می‌ترسی به گریه بیفتی، بهتر است که به هر آن‌چه رخ می‌دهد لبخند بزنی.»

 

لائو شه در اثر کوتاهش (داستان زندگی من) با توصیفی نیمه‌طنز، نیمه تلخ، زندگانی پکن و مردمانش را در شروع قرن بیستم روایت می‌کند. دورانی سراسر دگرگونی و بهت‌زدگی، آشفتگی سیاسی، به مخاطره افتادن امپراتوری و آنچه پیامد گریزناپذیر این گذار عظیم است.

 

جامعه آرام آرام عرف و عادات آبا و اجداد چین امپراتوری را در همه عرصه‌ها از مشاغل و سرگرمی‌ها گرفته تا ذهنیات حاکم بر جامعه به کنار می‌نهند. آدم‌های متوسط، کارمندان دولت و حقوق بگیران زندگی بسیار سخت و تلخ و یکنواختی پیش رو دارند و چشم‌اندازی از شادی و کام‌روایی پیدا نیست. به باور لائو شه در چنان وضعیتی ریشخند و خنده تنها پادزهری است که به طریقی آدمی را زنده نگه می‌دارد، از این روست که راوی پنجاه ساله داستان که چیزی نمانده از گرسنگی تلف شود، لبخند به لب قصه خود را می‌آغازد. لحن لائو شه آمیخته به تاثری گزنده است، گویی زندگی، شوخی بی‌مزه‌ای بیش نیست، آنقدر احمقانه که اگر می‌ترسی به گریه بیفتی، بهتر است به هر آنچه رخ می‌دهد لبخند بزنی.

 


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
... دریافتم خوبی‌هایی که ممکن است داشته باشیم همیشه به کارمان نمی‌آید، چون کافی نیست که یک آدم، آدم خوبی باشد، باید دیگران هم خوب باشند تا این خوبی دردی دوا کند...!

داستان زندگی من- لائو شه
۲۵ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید