:  ۹۸۹۴۶
:  داستان جهان
:  پر (صفی علیشاه)
:  داستان های انگلیسی قرن 20
   ماتیسن
   میمنت دانا
:  رقعي
:  ۱۳۹۷
:  ۲۹
:  ۱۴.۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۷۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
زندگی قمار است
ماجراست
انسان یا میبرد یا میبازد
زندگی مثل ... دیدن ادامه » معرکه ای است که پایان ندارد
وقتی که صدای یک نفر کم کم ضعیف و خاموش شد، صدای دیگری جوانتر و قویتر رشته داستان را در دست می گیرد و ادامه می دهد ..

__________________________


مرگ!
مردم جز در مواقع یاس و ناامیدى و خطر از آن یاد نمى کنند، در صورتى که همچون شبحى همیشه و در همه جا با ما همراهى مى کند و جز قدمى کوتاه با ما فاصله ندارد
کافى است که انسان سرش را برگرداند و آن را بشناسد
کافى است انسان قدم آهسته کند تا او جلو بیفتد

مرگ!
یک فرشته سیاه، یک فرشته بى رحم، یک عامل مرموز
من مى توانم به کوچه هاى آشنا بروم، مى دانم که او همراه من است
آن وقت ..
یک قدم آهسته ..
و کار تمام است..
۰۲ بهمن ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید