:  ۹۰۱۶۰
:  داستان جهان
:  دفترهای مالده لائوریس بریگه
:  داستان های آلمانی قرن 19
   راینر ماریا ریلکه
   مهدی غبرایی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۲۷۲
:  ۳۳۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:


دفترهای مالده لائوریس بریگه در میان آثار منثور راینر ماریا ریلکه، به قولی پس از گوته و هاینه مهم ترین و بزرگ ترین شاعر آلمان و از شاعران نخبه ی دنیا، از اهمیت خاصی برخوردار است. در کمتر مجموعه یا گزیده ی اشعار یا ترجمه های گوناگون از آثار اوست که نامی از این دفتر نبرند یا قسمتی را نقل نکنند، زیرا عصاره و چکیده ی بینش او درباره ی شعر و شاعری، تئاتر و موسیقی، مرگ و زندگی و خلاصه همه ی جلوه های هستی، که در کتاب های شعر و نثر او دیده می شود، در این کتاب به اختصار و فشردگی تمام آمده است. درباره ی شباهت فضا و بعضی قسمت های این کتاب با بوف کور در جای دیگری نوشته ام و اشاره کرده ام. منابع فارسی نیز درباره ی تاثیر ریلکه و به ویژه کتاب حاضر بر صادق هدایت موجود است.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
شاهکار بلامنازع
باید در هر کتابخانه ای یک جلد از آن حضور داشته باشد
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
دفترهای مالده لائوریس بریگه 'اثر 'راینر ماریا ریلکه '(تولد 1875 :در پراگ) رمانی است که به شیوه خاطرات نوشته شده است .قهرمان داستان جوانی است به نام 'مالده 'که رفتار روزمره زندگی خود و دغدغه‌های مرگ را در حین خاطرات آشکار می‌سازد .نویسنده درباره این کتاب اذعان می‌دارد' :به نظرم حالا دیگر خیلی چیزها در درونم شکل خواهد گرفت ... دیدن ادامه » .زیرا این خاطرات چون شالوده‌ای است که هر گاه به گسترش تازه‌ای می‌رسد, همین که بتواند بر این زمین بلند متکی شود, فضای بیشتری دور و برش ...بینوا مالده [قهرمان داستان] چنین ژرف غرق فلاکت می‌آغازد و به معنای دقیق به سعادت ابدی می‌رسد او قلبی است که یک پرده کامل را می‌نوازد :پس از او هر نغمه‌ای را می‌توان سرود .'بدین ترتیب, خاطرات مالده رشته‌های به ظاهر از هم گسسته‌ای است که در انتها نوعی پیوند در آنها برقرار شده است .این خاطرات در واقع بخشی از زندگی, عقاید و روحیات خود 'ریلکه 'است که در آن سیر تحول درونی یک انسان به نمایش شود, انسانی که در جستجوی معنای هستی, زندگی, عشق و مرگ است و بینش هنرمندانه و شاعرانه قدری از آلام او را فرو می‌کاهد .
۰۸ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
دفترهای مالده لائوریس بریگه در میان آثار منثور راینر ماریا ریلکه، به قولی پس از گوته و هاینه مهم ترین و بزرگ ترین شاعر آلمان و از شاعران نخبه ی دنیا، از اهمیت خاصی برخوردار است. در کمتر مجموعه یا گزیده ی اشعار یا ترجمه های گوناگون از آثار اوست که نامی از این دفتر نبرند یا قسمتی را نقل نکنند، زیرا عصاره و چکیده ی بینش او درباره ی شعر و ... دیدن ادامه » شاعری، تئاتر و موسیقی، مرگ و زندگی و خلاصه همه ی جلوه های هستی، که در کتاب های شعر و نثر او دیده می شود، در این کتاب به اختصار و فشردگی تمام آمده است. درباره ی شباهت فضا و بعضی قسمت های این کتاب با بوف کور در جای دیگری نوشته ام و اشاره کرده ام. منابع فارسی نیز درباره ی تاثیر ریلکه و به ویژه کتاب حاضر بر صادق هدایت موجود است.
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
سمیه امیری این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
معشوق‌ها مسکینند و در خطر، زنهار که از خود فراتر روند و بدل به عاشقان شوند. حریم عشاق امنیت محض است. کسی به ایشان شک نمی‌برد و خود در موقعیتی نیستند که خود را برملا کنند.
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
فاطمه آهوپا این را خواند
سمیه امیری این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید