:  ۱۱۵۶۵
:  داستان جهان
:  تسخیرشدگان (جن زدگان)
:  داستان های روسی قرن 19
   فئودور داستایفسکی
:   نگاه
:  رقعی
:  ۱۵
:  ۲۲
:  سخت
:  ۹۹۷
:  ۱,۵۲۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
انسان هر چه سیاه روزتر باشد یا قومی هر قدر زیرپا افتاده تر و بینواتر باشند امید اجر اخروی و رؤیای بهشت در در دلشان ریشه دارتر است !
خاصه وقتی صدهزار مبلغ مذهبی مدام بر آتش این امید بدمند و منافع خود را در آن بجویند ...
« جن زدگان / فئودور داستایوسکی »
۱۹ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید