:  ۵۵۲۵۶۶۵۴
:  دانشنامه حافظ و حافظ پژوهی
:  شعر فارسی - تاریخ و نقد
:   نخستان پارسی
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۱
:  سخت
:  ۲۶۵۰
:  ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال


توضیحات:

دانشنامه‌ها / دایره‌المعارف‌ها جزو آثار مرجع اند. مانند فرهنگ‌ها و کتاب‌شناسی‌ها. ویژگی اصلی این آثار در این است که برای مراجعة موردی تدوین شده است، نه برای مطالعه سراسری. اگرچه مطالعه پیوستة آنها همانند شعرها و کتاب‌های عادی هم ممکن و مفید است.

      دانشنامة حافظ و حافظ‌پژوهی در چهار جلد، مشتمل بر بیش از ۱۸۰۰ مقاله در ۲۶۴۸ صفحه دو ستونی با حروف نسبتاً ریز تدوین شده است. در یک تقسیم‌بندی بزرگ، حاوی دو گونه مقاله است:

۱. مربوط به درونسوی شعر و شخصیت حافظ مانند عشق، ایمان، شک، عرفان، رندی، نظربازی، مدح‌گرایی، مدح‌گریزی و دهها نظیر آنها ... یعنی حافظ‌شناسانه است.

۲. مربوط به برونسوی ذهن و زبان و ضمیر و زندگی هنری و حتی روزمرة حافظ است یعنی حافظ‌پژوهانه. مانند مقاله‌های اخلاق، باده‌ستایی / خمریه‌سرایی یا معضوق سه وجه انسانی، عرفانی و در نهایت ادبی (‌نمادی‌) یا همچنین می / باده / شراب با سه وجه انگوری / عرفانی / ادبی. یا شرح عبارات و ابیات دشوار مانند: «‌ماجرا کم کن و بازآ‌»، «‌پیر ما گفت‌»، «‌کشتی شکستگانیم / نشستگانیم‌» و نزدیک به پنجاه مورد دیگر.

      چهارده نفر از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بیش از شصت نفر از استادان دانشگاه‌های ایران و اکثر حافظ‌پژوهان معاصر و نیز جمعی از ادب‌پژوهان برجستة امروز در این طرح همکاری دارند. همچنین بیش از هفتصد اثر حافظ‌پژوهانه نیز «‌به لفظ اندک و معنی بسیار‌» معرفی شده‌اند.

      این اثر را انتشارات نُخستان پارسی تحت سرپرستی عبدالله جاسبی و با سرویراستاری بهاءالدین خُرمشاهی در طول سه سال و نیم تهیه و منتشر نموده است.
دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتابی نفیس و به غایت ارزشمند حاصل تلاش خستگی ناپذیر استادان مسلّم ادبیات پارسی
۰۴ آذر
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتابی نفیس و به غایت ارزشمند حاصل تلاش خستگی ناپذیر استادان مسلّم ادبیات پارسی
۰۴ آذر
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید