مجموعۀ "قصه‌ای نو، از افسانه" نگاهی تازه و دوباره به قصه‌هایی است که آنها را بسیار شنیده‌اید؛ اما این‌بار نویسندۀ کهنه‌کار و شناخته‌شدۀ ادبیات کودک و نوجوان این قصه‌ها را با ماجراهایی تازه و شگفت‌انگیز برای شما بازآفرینی کرده است. در این کتاب با قصۀ پری غرغرو آشنا می‌شوید.

به گزارش شهر کتاب اینترنتی و به نقل از مهر، سه عنوان کتاب جدیدی که از مجموعه «قصه‌ای نو، از افسانه» به تازگی چاپ شده است، عبارت‌اند از «پری غرغرو»، «ماه پیشونی» و «سنگ صبور» که تصویرگری‌شان توسط سارا خرامان انجام شده است. مجموعه «قصه‌ای نو، از افسانه» نگاهی تازه و دوباره به قصه‌هایی است که کودکان، بارها آن‌ها را شنیده‌اند. اما محمدرضا یوسفی این قصه‌ها را با ماجراهایی تازه و شگفت‌انگیز بازنویسی کرده است.

منبع اصلی کتاب «پری غرغرو» جلد اول کتاب قصه‌های ایرانی نوشته انجوی شیرازی، «ماه پیشونی» جلد دوم کتاب افسانه‌ها نوشته صبحی مهتدی و «سنگ صبور» کتاب عروسک سنگ صبور نوشته انجوری شیرازی است.

در قسمتی از کتاب «پری غرغرو»‌ می‌خوانیم:

پریا سفره را انداخت. غذا را توی آن چید و یکریز حرف زد، اما گوش کریما به او نبود و با ترس و وحشت به تاریکی و نقطه‌های درشتی که در آن می‌دید خیره بود که پریا گفت: غذا؟ بیا پای سفره! یکدفعه سر پریا جیغ کشید و گفت: چه می‌گویی؟ کم حرف بزن! سرم را داغان کردی، خفه شو!

پریا ترسید، عقب رفت. کریما رغبتی به شام نداشت. فانوس از دستش افتاد. پریا فوری آن را برداشت تا سفره آتش نگیرد. کریما رفت تو رختخواب و خوابید و لحاف را رویش کشید تا جایی را نبیند. چشمانش را هم سفت بست تا خوابی نبیند. پریا گریه می‌کرد. آهسته آهسته با خودش، با فانوس حرف زد. بعد فتیله فانوس را پایین کشید و گرفت خوابید. مار به خواب کریما آمد، دور او چرخید و دهانش را که به اندازه دهان یک اژدها بود، باز کرد و خواست پریا را که عروسکی کوچک بود، ببلعد. پریا زار زار گریه می‌کرد. صدای گریه‌اش نمی‌آمد، ولی کریما آن را می‌دید. مار به طرف او رفت که کریما جیغ کشید و از خواب پرید. پریا هم بیدار شد و گفت: چه شده؟ خواب بد دیدی؟

علاقه مندان به مجموعه آثار محمدرضا یوسفی میتوانند با مراجعه به لینک زیر، کتابهای مورد نظرشان را از فروشگاه اینترنتی شهر کتاب تهیه نمایند.

مجوعه آثار محمدرضا یوسفی
» نظرات
نام کاربر:
ایمیل کاربر:
وب سایت کاربر:
کد امنیتی:
متن :