«هرمنوتیک» نوشته ژان گروندن منتشر شد

کتاب هرمنوتیک نوشته ژان گروندن، با ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی با همکاری نشر ماهی منتشر شد.


این اثر بر روی دانش هرمنوتیک(علم تأویل،تفسیر) و نحوه ظهور آن و همچنین ظهور هرمنوتیک فلسفی در قرن نوزده میلادی بحث می‌کند و از جمله مباحث متعدد آن می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:


پرسش‌های بنیادین هرمنوتیک فلسفی در اندیشه‌های شلایرماخر و دیلتای، زمینه‌های شکل‌گیری چرخش هستی‌شناختی هرمنوتیک نزد هایدگر و گادامر، مناظره گادامر و دریدا در پاریس و پیامدهای مهم آن، دستاوردهای پل ریکور، تاثیر هرمنوتیک بر فلسفه انگلیسی – آمریکایی از طریق افکار ریچارد رورتی و برداشت پست‌مدرن جیانی واتیمو از هرمنوتیک

فصل‌های کتاب


مفهوم کلاسیک هرمنوتیک، ظهور یک هرمنوتیک کلی‌تر در قرن نوزدهم، چرخش اگزیستانسیال هرمنوتیک نزد هایدگر، سهم بولتمان در شکوفایی هرمنوتیک، هانس گئورگ گادامر: هرمنوتیک رویداد فهم، هرمنوتیک و نقد ایدئولوژی، پل ریکور: هرمنوتیک خودِ تاریخی در برابر نزاع تفاسیر، هرمنوتیک و ساختارشکنی، هرمنوتیک پست‌مدرن:رورتی و واتیمو و بخش پایانی با عنوان جمع‌بندی (وجوه کلیت هرمنوتیک)


بخشی از متن کتاب”
هرمنوتیک


گادامر این الگوی اثر هنری و استواری و استحکام یگانه‌اش را به علوم انسانی تعمیم می‌دهد. او می‌گوید حقیقت علوم انسانی بیش‌تر به «رویداد» (که ما را مسخّر می‌کند و چشمانمان را به روی حقیقت می‌گشاید) متکی است تا به روش. حال می‌فهمیم چرا گادامر در ابتدا عنوان فهم و رویداد را برای اثرش برگزیده بود. او می‌خواست از این طریق خاطرنشان کند که وقتی برای تضمین «عینیت» تجربه‌ی ممتاز حقیقت روشی را بر آن تحمیل می‌کنیم، شاید دیگر حقیقت از دست شده باشد. آیا جز این است که [با تحمیل این روش] میدان را خالی می‌کنیم برای آرمان روش‌شناختی شناخت، که اگرچه به‌جای خود مشروع و موجه است، چهره‌ی تجربه‌ی حقیقت منضم در علوم انسانی و تجربه‌ی هنر را مخدوش می‌کند؟

» نظرات
نام کاربر:
ایمیل کاربر:
وب سایت کاربر:
کد امنیتی:
متن :