سرنوشت دیکتاتورها؛ از هانری هشتم تا قذافی
انتشارات تهران با همکاری نشر آلما کتاب «سرنوشت دیکتاتورها» نوشته محمود طلوعی را منتشر کرد.

به گزارش شهرکتاب اینترنتی و به نقل از مهر، فصل‌های کتاب «سرنوشت دیکتاتورها» عبارت هستند از: «هانری هشتم»، «ایوان مخوف»، «چارلز اول»، «روبسپیر»، «ناپلئون بناپارت»، «ناپلئون سوم»، «ویلهلم دوم»، «لنین»، «ژوزف استالین»، «موسولینی»، «هیتلر»، «فرانکو»، «مائو»، «چیان کای شک»، «چائوشسکو»، «از پرون تا پینوشه»، «فردیناند مارکوس»، «پول پوت»، «از ایدی امین تا موگابه»، «میلوسویچ»، «صدام حسین»، «حسنی مبارک» و «معمر قذافی».

طلوعی نویسنده این کتاب در مقدمه آن نوشته است: «سرنوشت دیکتاتورها» گزیده‌ای از شرح حال و روزگار و سرنوشت رهبران خودکامه‌ای است که در طول قرن‌ها بر بخشی از جهان فرمانروایی کرده‌اند و بسیاری از آنها که هرگز به زوال قدرت و حکومت خود نمی‌اندیشیدند، با قیام مردمی یا کودتای نظامی یا حمله خارجی از سریر قدرت به زیر افکنده شده‌اند.

بر اساس این گزارش، کتاب «سرنوشت دیکتاتورها» حاصل چندین سال مطالعه و تحقیق نویسنده در احوال سلاطین و رهبران خودکامه جهان است که البته وی پیشتر به شرح حال آنها در بعضی آثار دیگرش هم اشاره کرده است اما انگیزه گردآوری آنها در یک کتاب وقایعی است که در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم رخ داده الست.

سرگذشت و سرنوشت آخرین دیکتاتورهای سرنگون‌ شده که هر یک بیش از 20 سال و بعضی تا چهل سال، بر کشور خود حکومت کرده بودند، عبرت‌انگیز است. کتاب 300 صفحه‌ای «سرنوشت دیکتاتورها» به همراه تصاویری از دیکتاتورهای قرن بیستم در 1000 نسخه و با بهای 13 هزار تومان از سوی نشر تهران و با همکاری انتشارات آلما منتشر شده است.
» نظرات
نام کاربر:
ایمیل کاربر:
وب سایت کاربر:
کد امنیتی:
متن :