تالستوی به روایت نویسندگان ایرانی
در اولین روز برنامه‌ «یک هفته با تالستوی» که در روز یکشنبه هفتم اردیبهشت ساعت ۱۶ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود، تالستوی از منظر نویسندگان ایرانی روایت می‌شود.

در این نشست داستان‌نویسان ایرانی: رضا امیرخانی، محمدرضا بایرامی، بلقیس سلیمانی، محمدحسن شهسواری، ناهید طباطبایی و مهام میقانی از آموخته‌های خود از تالستوی می‌گویند و تاثیری که از آثار تولستوی گرفته‌اند.

درباره برگزاری این نشست عنوان شده است: دستاوردهای تالستوی در داستان‌نویسی چیست؟ نویسندگان ایرانی از آثار داستانی تالستوی چه آموخته‌اند؟ چرا تالستوی بیش از هر کس دیگری در عصر حاضر موفق شده است نقش نویسنده را به خوبی ایفا کند و در صدر نویسندگان جهان قرار گیرد.

چرا تالستوی در مقام استاد بیان شفاف و روشن در کل ادبیات روس جز پوشکین همتایی ندارد؟ چه ویژگی‌هایی در آثار تولستوی هست که او را پرچمدار و پیشتاز اصیل ادبیات جهانی معرفی کرده‌اند؟ تالستوی چه تاثیری در ادبیات معاصر ایران و نویسندگان جوان داشته است؟

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.
» نظرات
نام کاربر:
ایمیل کاربر:
وب سایت کاربر:
کد امنیتی:
متن :