تازه‌های کتاب این‌بار از امبرتو اکو، اریک فروم و پاتریک مودیانو
˝یک منهای یک˝، ˝جزم‌اندیشی مسیحی و جستاری در مذهب، روانشناسی و فرهنگ˝، چاپ دوم ˝اعترافات یک رمان‌نویس جوان˝ نوشته‌ اومبرتو اکو، کتاب دو جلدی ˝تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان از ورای نوشته‌ها، گفتگوها و عکس‌ها˝ و دو کتاب از پاتریک مودیانو بخشی از تازه‌های کتاب روزهای اخیر هستند.

کتاب "یک منهای یک" با گردآوری و ترجمه‌ سیروس قهرمانی اما از تازه‌های نشر مروارید است؛ مجموعه داستان کوتاه‌هایی رئالیستی، علمی تخیلی و ...

در پشت جلد کتاب می‌خوانیم: "اگر براق‌کننده جوان‌ترم می‌کرد، خوش‌تیپ نشانم می‌داد، پوستم را صاف می‌کرد، دندان‌هایم را ردیف می‌کرد و شکل دماغم را تغییر می‌داد؛ می‌دانستم حقه‌ی فنی ترسناکی در کار است و به جای آن که مثل یک ابله فریب بخورم، با مشت آینه‌ها را خرد می‌کردم. تصویر توی آینه اما بدون تردید خودم بود؛ نه جوان، نه خوش‌تیپ، نه هیچ چیز ویژه‌ای، کمی قوز کرده، شکمی نسبتا بزرگ، کیسه‌ای زیرچشم‌ها، از آن مردهایی که کسی دلش نمی‌خواهد شبیهش باشد."

این کتاب در 215 صفحه و با قیمت قیمت 10500 تومان منتشر شده است.

"جزم‌اندیشی مسیحی و جستاری در مذهب، روانشناسی و فرهنگ" نوشته‌ اریک فروم و ترجمه ی منصور گودرزی نیز از تازه‌های کتاب مروارید است که به چاپ پنجم رسیده است.

این کتاب نیز با قیمت 12500 تومان روانه بازار کتاب شده است.

این کتاب 4در فصل " نوشتن از چپ به راست"، "مؤلف- متن و تأویل‌گران"، "ملاحظاتی چند در باب شخصیت‌های داستانی" و "فهرست من" تدوین شده است. "اعترافات یک رمان‌نویس جوان" را مجتبی ویسی ترجمه کرده است. این کتاب امبرتو اکو را "مروارید" در 201 صفحه و با قیمت 11000 تومان منتشر کرده است.

و نهایتا کتاب دو جلدی "تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان از ورای نوشته ها، گفتگوها و عکس ها" با پیش‌گفتار پیتر بروک توسط انتشارات روزنه منتشر شد.

این کتاب هزار صفحه‌ای حاصل یک دهه پژوهش، گردآوری و تدوین مجید لشکری است که از طریق رویارویی گفته‌ها، نوشته‌ها و عکس‌های گردآوری شده و همچنین مطالب تاریخی به‌جا مانده، به تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان می‌پردازد.

جلد اول شامل رویدادنگاری زندگی و فعالیت های هنری- فرهنگی اوست و همچنین از طریق گفتگوی مولف با آربی اُوانسیان، بازیگران و همکارانش و نوشته‌های آن‌ها و گفته‌های صاحبنظران، کارهای تئاتری و سینمایی این هنرمند بررسی شده است.

در جلد دوم نمونه‌هایی از نوشته‌ها و گفتگوهای آربی اُوانسیان و همچنین نمونه‌هایی از نقدها و نظرهای مندرج در مطبوعات درباره‌ی کارهای وی گردآوری و تدوین شده است. این جلد با پی گفتاری از آربی اُوانسیان و فهرست کاملی از مطالب چاپ شده به زبان فارسی و فهرست‌هایی دیگری در ارتباط با کار این هنرمند پایان می‌یابد.

همچنین در هفته اخیر دو رمان از پاتریک مودیانو ، برنده نوبل 2014 تجدید چاپ شد: "محله‌ گم‌شده" و "سفر ماه عسل".

داستان "محله گم‌شده" واگویه‌های نویسنده‌ای است که بعد از بیست سال با نامی جعلی به وطنش، پاریس، بازگشته تا قراردادی با یک ناشر ژاپنی بنویسد.این سفر که ظاهراً در ابتدا بنا بوده خیلی کوتاه باشد به‌تدریج طولانی می‌شود.

کتاب "محله گم‌شده" با 195 صفحه در 1100 نسخه و بهای 11800 تومان منتشر شده است.

انتشارات افراز همچنین چاپ دوم "سفر ماه‌عسل" را در 168 صفحه و در 1100 نسخه و با قیمت 9900 تومان روانه بازار کرده است.
» نظرات
نام کاربر:
ایمیل کاربر:
وب سایت کاربر:
کد امنیتی:
متن :