بازچاپ گسترده آثار نادر ابراهیمی
انتشارات روزبهان کتاب‌های «یک عاشقانه‌ آرام»، «چهل نامه کوتاه به همسرم»، «‌آرش در قلمرو تردید»، «خانه‌ای برای شب» و «داستان یک زندگی: ابوالمشاغل» اثر نادر ابراهیمی را بازچاپ کرد.

به گزارش فروشگاه اینترنتی شهرکتاب به نقل از ایبنا،حامد کنی، مدیر داخلی انتشارات روزبهان گفت:‌ از آنجا که انتشارات روزبهان اغلب آثار نادر ابراهیمی را منتشر می‌کند، به تازگی برخی کتاب‌های این نویسنده فقید را بازچاپ کرده است.

کنی در پاسخ به این پرسش که آیا روزبهان، قراردادی انحصار با خانواده ابراهیمی برای بازچاپ آثار وی بسته است؟ توضیح داد: قرارداد کتبی بین ما و خانواده ابراهیمی مبنی بر این موضوع منعقد نشده است اما انتشارات روزبهان 95 درصد کتاب‌های وی را منتشر می‌کند.

وی در ادامه توضیح داد: البته برخی از آثار این نویسنده فقید کشورمان هم از سوی دیگر ناشران بازچاپ می‌شوند اما تا کنون از دوستانم در انتشارات دیگر نخواسته‌ام امتیاز چاپ انحصاری آثار ابراهیمی را به روزبهان واگذار کنند.

به گفته کنی، چاپ بیست و سوم رمان «یک عاشقانه‌ آرام» با شمارگان پنج‌هزار نسخه و بهای 11 هزار و 500 تومان، چاپ هشتم مجموعه داستان «آرش در قلمرو تردید» با شمارگان دوهزار نسخه و بهای چهارهزار و 900 تومان، چاپ هفتم رمان «داستان یک زندگی: ابوالمشاغل» با شمارگان دوهزار نسخه و بهای 11 هزار و 500 تومان و چاپ نهم مجموعه داستان‌ «خانه‌ای برای شب» با شمارگان دو هزار نسخه و بهای هفت‌ هزار و 500 تومان از سوی انتشارات روزبهان بازچاپ شده‌اند.

ضمن ا‌ین‌که کتاب «چهل نامه کوتاه به همسرم» نیز با شمارگان پنج هزار نسخه و بهای هشت‌هزار و 500 تومان، از سوی این انتشارات تجدید چاپ شده است.

این مسئول انتشارات روزبهان اضافه کرد: کتاب‌های «مقدمه آ‌رایش و پیرایش کتاب‌های کودکان»، «مقدمه‌ای بر فارسی‌نویسی برای کودکان»، «مقدمه‌ای بر مراحل خلق و تولید ادبیات کودک»، «لوازم نویسندگی»، «براعت استهلال»، «صوفیانه‌ها و‌ عارفانه‌ها» و «مقدمه‌ای بر مصورسازی کتاب‌های کودکان» از دیگر آثار نادر ابراهیمی‌اند که به زودی از سوی این ناشر بازچاپ می‌شوند.  
» نظرات
نام کاربر:
ایمیل کاربر:
وب سایت کاربر:
کد امنیتی:
متن :