انتشار کتاب زنان شاهنامه
زنان شاهنامه نوشته دکتر محمد نجاری- حسین صفی با و یرایش جدید،تجدید چاپ شد.
کتاب زنان شاهنامه که پژوهشی در معرفی شخصیت های زن شاهنامه فردوسی و قابلیت های دراماتیک این زنان در خلق آثار نمایشی است، نوشته دکتر محمد نجاری- حسین صفی است که چاپ دوم آن با ویرایش و افزوده های جدید توسط نشر کتاب آمه منتشر شده است. در دیباچه کتاب که آن را" واگویه ای به نام پیش گفتار" نامیده اند،آمده است:
سال ها چاپ نشدن کتاب زنان شاهنامه،زخمی بر روح بود و دردی بر جان،تا این که با تلاش سرکار خانم دکتر عفت نوبری،مدیر محترم نشر طراوت،کتاب مجوز چاپ گرفت. از بخت یاری ما بود که این بار ما،نویسندگان،در بازی های زندگی گرفتار بودیم. به هر روی کتاب در بهمن 1390 چاپ شد و چنان که انتظار داشتیم مورد قبول ادب دوستان واقع شد و در کمتر از دو ماه چاپ نخست آن به پایان رسید.چنان که می بینید چاپ دوم کتاب،به نشر کتاب آمه واگذار شد.در چاپ حاضر برخی منابع افزوده، و در بخش هایی نیز مواردی بازنگری شده است. دکتر محمد نجاری( زاده 22 اسفند1359-همدان) ،فارغ اتحصیل سینما و دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد،عضو پیوسته انجمن زبانشناسی، عضو پیوسته انجمن منتقدان و نویسندگان، عضو شورای پژوهشی مرکز اسناد فرهنگی آسیا-پژوهشگاه علوم انسانی، مدرس سینما و ادبیات در دانشگاه های شهر تهران است.
دیگر آثار:
- برادران خوشحال،بردی کربابایف(1391)ترجمه:دکترمحمد نجاری-دکتر سیاوش مرشدی
- زبان زنان(زیرچاپ)با همکاری ویدا بابالو،
- ماه که خورشید را برو بندند-طنز در شعر سنایی(زیرچاپ)با همکاری آمنه ایزدی،
- فرهنگ سه زبانه انگلیسی،فارسی،ترکمنی(در دست انتشار)
- ویراستاری فرهنگ اصطلاحات سینمایی(چاپ دوم1391)
- سوگ نمایش حلاج،ترجمه دو نمایشنامه از صلاح عبدالصبور،عدنان مردم
- ادبیات ایران زمین(در دست انتشار)با همکاری دکتر سیاوش مرشدی
- تصحیح و شرح مخزن الاسرار،لیلی و مجنون،خسرو و شیرین،هفت پیکر، اسکندرنامه(دکتر کامل احمدنژاد،دکتر محمد نجاری،دکتر سیاوش مرشدی)

حسین صفی (زاده 1 فروردین 1346- همدان)، کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش- دانشگاه هنر تهران/ کارشناسی ادبیات نمایشی – دانشگاه آزاد واحد اراک،مدرس،نمایشنامه نویس و کارگردان تاتر است.
دیگر آثار:
- جاده لغزنده است؛ پنج نمایشنامه، چاپ اول 1386، نشر نگیما- تهران
- شبی با خورشید؛ مجموعه دو نمایشنامه، چاپ اول 1390، حوزه هنری استان همدان
چاپ دوم کتاب زنان شاهنامه در شمارگان 1500 نسخه توسط نشر کتاب آمه منشر شده است. مرکز پخش این کتاب، نشر اختران با شماره تماس 66462282-021 می باشد.
» نظرات
نام کاربر:
ایمیل کاربر:
وب سایت کاربر:
کد امنیتی:
متن :