انتشار چند مجموعه شعر از نشر نیماژ
مجموعه شعرهایی از رضا حیرانی، آفاق شوهانی، رزا جمالی، سپیده جدیری، الهام حیدری، محمد قائمی و سعیده آجربندیان به همراه ویرایش جدید مجموعه شعر داریوش معمار منتشر شد.

به گزارش شهرکتاب اینترنتی و به نقل از ایسنا، مجموعه شعر «جن‌ام، جماعت بسم‌ا...» سروده رضا حیرانی شامل سه دفتر با عنوان‌های «حکمت ریشه به سوگ»، «مکاشفه در ریشه» و «ضمیمه به ریشه» است.

این مجموعه شعر با 77 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قیمت 6500 تومان منتشر شده است.

مجموعه شعر «اصلا چرا بدن» سروده آفاق شوهانی شامل چهار فصل با عنوان‌های «آلاچیق‌ها از سر جمله»، «شما هم می‌توانید این شعر را ادامه دهید»، «با شهرزاد این قصه منم» و «اما از ناگهان» است.

این مجموعه شعر با 127 صفحه، ‌شمارگان 1000 نسخه و قیمت 7500 تومان به چاپ رسیده است.

مجموعه شعر «بزرگراه مسدود است» اثر رزا جمالی شامل پنج فصل با عنوان‌های «این مرده سیب نیست یا خیار است یا گلابی»، «دهن‌کجی به تو»، «برای ادامه این ماجرای پلیسی قهوه‌ای دم کرده‌ام»، «این ساعت شنی که به خواب رفته است» و «شهر ممنوعه» است.

این مجموعه شعر با 185 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قیمت 9000 تومان منتشر شده است.

مجموعه شعر «و غیره» سروده سپیده جدیری شامل سه بخش با عنوان‌های «و غیره بودیم ما، و غیره بودیم.»، «برای ایتالیا که نه رام، آرامم کرد.» و «آریو آریو آریو/ در شروعی که می‌رود تو کودک‌ترین چیزی هستی که من دارم.» است.

این مجموعه با 54 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قیمت 5500 تومان منتشر شده است.

مجموعه شعر «و عشق پاشنه آشیلم بود» سروده الهام حیدری شامل شعرهایی با عنوان‌های «شخص‌های بی‌پرداخته»، «داشتی محبت می‌کردی»، «روی صورت شما»، «تکه‌تکه‌های توام»، «فال قهوه»، «به مناسبت مردان مرگ»، «حد نصاب»، «پیر می‌شوم» و... است.

این مجموعه با 92 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قیمت 5700 تومان انتشار یافته است.

مجموعه شعر «کاشیِ جهیدن به آبی» از محمد قائمی هم با 38 قطعه شعر، 55 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قیمت 4500 تومان منتشر شده است.

همچنین مجموعه شعر «جنازه مریم بنت سعید» اثر داریوش معمار (ویرایش جدید با اضافات و ملحقات) شامل بخش‌هایی با عنوان‌های «سفر تکوین مخلوقات»، «سفر خروج»، «سفر لاویان»، «سفر اعداد»، «مکتوبات مورخان مشتمل بر دوازده کتاب»، «کتاب ایوب و مزامیر»، «امثال سلیمان‌شاه» و... است.

چاپ دوم این مجموعه با 83 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قیمت 6500 تومان منتشر شده است.

این مجموعه شعرها را انتشارات بوتیمار منتشر کرده است.

مجموعه شعر «هشت بی‌سه‌ نقطه نیست می‌شود!» سروده سعیده آجربندیان نیز شامل شعرهایی با عنوان‌های «یوسف انار دارد»، «بوسه، کلمه»، «پنهان»، «تبعید»، «مهر»، «تعمید»، «انار»، «شعله‌ای حتا»، «دیر آمدی»، «زمستان»، «بادبادک» و... است.

این مجموعه با 71 صفحه، شمارگان 1100 نسخه و قیمت 5000 تومان در نشر نیماژ منتشر شده است.
» نظرات
نام کاربر:
ایمیل کاربر:
وب سایت کاربر:
کد امنیتی:
متن :