۰۱ دى ۱۳۹۷
: حمام ها و آدم ها
: داستان های روسی قرن 20
: میخاییل زوشنکو
: آبتین گلکار
: ماهی

- مشاهده صفحه محصول


راوی: محمدحسین عظیمی

حمام ها و آدم ها / میخائیل زوشنکو / ترجمه: آبتین گلکار / نشر ماهی

زوشنکو، همانند گوگول، «میان گریه» می خندد، ولی خنده اش امیدوارانه است و البته امید را هم به طنز می گیرد؛ چنان که خودش می گوید: «ولتر زمانی با خنده های خود شعله هایی را فرونشاند که مردم را در آن ها می سوزاندند، ولی ما با خنده ی خود می خواهیم دست کم چراغ کوچکی را روشن کنیم که برخی از مردم در نور آن ببینند چه چیزی برایشان خوب است و چه چیزی بد… اگر اینگونه شود، آنگاه می توانیم بگوییم که در نمایش زندگی، نقش ناچیز خود را به عنوان منشی و نورپرداز صحنه، درست اجرا کرده ایم.»
متن پشت جلد کتاب حمام ها و آدم ها نوشته میخاییل زوشنکو