۲۱ اسفند ۱۳۹۶
: بابا لنگ دراز
: داستان کودک
: جین وبستر
: داریوش شاهین
: ابر سفید

- مشاهده صفحه محصول

برنامه راوی شهر

کتاب بابا لنگ دراز

اثر جین وبستر

راوی خانم حدیث ابراهیمی



اول اکتبر

بابالنگ دراز عزیز،من عاشق دانشکده هستم و بیشتر از ان عاشق شما هستم که مرا به دانشکده فرستادید آنقدر خوشحالم که از شدت هیجان خوابم نمیبرد.

شما نمیدانید اینجا با پرورشگاه جان گریر چقدر فرق دارد.من در خواب هم نمیدیدم که چنین جایی وجود داشته باشد.

دلم برای دخترانی که نمی توانند به این دانشکده بیایند میسوزد و یقین دارم دانشکده ای که شما در موقع جوانی رفته اید به این خوبی نبوده 



است.